References

- George Ritzer, Postmodern Social Theory (New York: The McGraw-Hill Companies, 1997). (textbook of the course)

- Gerard Delanty, Modernity and Postmodernity: Knowledge, Power and the Self (London: Sage Publications, 2000).

- Krishan Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World, Second Edition (Oxford: blackwell Publishing, 2005).

- Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Oxford: Manchester University Press, 1986).

 

- Marshal Berman, Kat覺 olan Her ey Buharla覺yor, Çeviren, Ümit Altu, Bülent Peker (襤stanbul: 襤letiim Yay覺nlar覺, 2004), 7. Bask覺.

-Peter Wagner, Modernliin Sosyolojisi: Özgürlük ve Cezaland覺rma, Çeviren, Mehmet Küçük (襤stanbul: Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 2005).

- Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, Çeviren, 襤smail Türkmen (襤stanbul: Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 2003).

- Anthony Giddens, Modernliin Sonuçlar覺, Çeviren Ersin Kudil (襤stanbul: Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 2004), 3. Bas覺m.

- Mehmet Küçük (der), Modernite Versus Postmodernite (Ankara: Vadi Yay覺nlar覺, 1993).

 

- Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çevirenler, Hazal Deliceçayl覺 ve Ferda Keskin (襤stanbul: Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 1997).

- Madan Sarup, Post Yap覺salc覺l覺k ve Post Modernizm, Çeviren, A. Baki Güçlü (Ankara: Bilim ve Sanat Yay覺nlar覺, 1997).

- Stuart Sim, Postmodern Düüncenin Eletirel Sözlüü, Çevirenler, Mukadder Erkan ve Ali Utku (Ankara: Ebabil, 2006).

- David Harvey, Postmodernliin Durumu, Çeviren, Sungur Savran (襤stanbul: Metis Yay覺nlar覺, 1997).

 

- Zygmunt Bauman, Küreselleme: Toplumsal Sonuçlar覺, Çeviren, Abdullah Y覺lmaz (襤stanbul: Ayr覺nt覺 Yay覺nlar覺, 1999).